Dokumentace

ADD_TOD_TIME

Název funkce

ADD_TOD_TIME

Volání v ST

PROGRAM ADD_TOD_TIME_DEMO
VAR
TIME1: TIME;
TOD1,TOD2: TOD;
END_VAR
TOD2:= ADD_TOD_TIME(IN1:=TOD1, IN2:=TIME1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu součtu vstupních hodnot (datumů). Používá se pro přičítání časového přírůstku k proměnné typu "čas ve dni".

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TOD Vstupní hodnota
IN2 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TOD Výstupní signál

Příklad použití