Dokumentace

Výjimky z chodu PLC

Výjimky jsou reakce na zakázané stavy chodu programu. Nastavení chování výjimek se provádí ve vlastnostech regulátoru.

Možnosti nastavení

Stop při výjimce Popis
TRUE Dojde-li k výjimce, chod programu se zastaví. V záložce Stav systému je vidět, o jakou výjimku se jedná a kde k výjimce nastalo.
FALSE Dojde-li k výjimce, chod programu běží dál. Na výstupu bloku se podle tabulky výjimek zobrazí stav:
NaN - hodnota není číslo
-Infinity - -nekonečno
+Infinity - nekonečno

Zachycení výjimky ve Stavu systému:

Seznam výjimek

LN - Přirozený logaritmus

Vstupy Výstupy
in = 0 -Infinity
in < 0 NaN

LOG - Desítkový logaritmus

Vstupy Výstupy
in = 0 -Infinity
in < 0 NaN

ASIN - Arcus sinus

Vstupy Výstupy
in < -1 NaN
in > 1 NaN

ACOS - Arcus cosinus

Vstupy Výstupy
in < -1 NaN
in > 1 NaN

ACOSH - Arcus cosinus hyperbolický

Vstupy Výstupy
in < 1 NaN

ATANH - Arcus tangens hyperbolický

Vstupy Výstupy
in = -1 -Infinity
in = 1 +Infinity
in < -1 NaN
in > 1 NaN

SQRT - Odmocnina

Vstupy Výstupy
in < 0 NaN

EXP, EXP10 a ** - Mocniny

Vstupy Výstupy
"in" je příliš velký +Infinity/-Infinity

DIV - Dělení bez použití en/eno

Vstupy Výstupy
0/0 NaN
X/0 kde X < 0 -Infinity
X/0 kde X > 0 +Infinity
X/0 kde oba vstupy jsou typu ANY_INT 0

DIV - Dělení s použitím en/eno

Vstupy Výstupy
X/0 výsledek = 0 eno = false

MOD - Modulo bez použití en/eno

Vstupy Výstupy
X mod 0, kde jsou vstupy typu real NaN
X mod 0, kde jsou vstupy typu ANY_INT 0

MOD - Modulo s použitím en/eno

Vstupy Výstupy
X mod 0 výsledek = 0 eno = false

RD - Čtení z proměnných

Při nevalidní adrese nebo rozsahu vždy vrací oblast s nulami.

WR - Zápis

Při nevalidní adrese nebo rozsahu se zápis neprovede.

Nepřímé volání virtuální metody

Pokud je ukazatel nebo reference nevalidní, volání se neprovede.

Čtení a zápis do paměti

Pokud bude zápis nebo čtení mimo prostor, nic se neprovede.