Dokumentace

Bit Decomposition 8bit (BD19)

Rozklad na 8 bitů

Název bloku

BD19_BIT_DECOMPOSITION_8BIT

Volání v ST

PROGRAM BD19_8B_TEST
VAR
I1: USINT;
O1: ARRAY [0 .. 7] OF BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.BD19_BIT_DECOMPOSITION_8BIT; END_VAR

FB(IN := I1, OUT=>O1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Funkce provádí bitový rozklad z celočíselné hodnoty na jednotlivé bity (v poli).

Vstupy

Vstup Typ Význam
ENABLED BOOL Povolení provozu
IN USINT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT ARRAY [0 .. 7] OF BOOL Výstupní pole hodnot

Funkce

Blok převádí vstup IN na jednotlivé bity OUT[0..7].

Příklad použití