Dokumentace

Konfigurace regulátoru

 Na straně Vlastnosti regulátoru jsou popsány vlastnosti PLC. Část z těchto vlastností se nahrává spolu se sestavou, část se nahrává při nahrávání webu a část se nahrává samostatně jako konfigurace PLC.

Vlastnosti, které se nahrávají spolu se sestavou se nahrají pomocí tlačítka "Nahrát sestavu" v horní liště s tlačítky, případně přímo na regulátoru pomocí stejné volby.

Spolu se sestavou se nahrává jméno PLC, parametr "Stop při výjimce", Identifikace runtimu pro historii a LCD menu. PLC nemusí být restartováno.


Nahrávání webových souborů a nastavení s tím spojených je k nalezení na stránce s popisem webu - HMI.

Nahrání webu do PLC nahraje Složku s webovými soubory, webového uživatele a heslo pro web. Pokud nahráváte jméno/heslo poprvé, nebo pokud jméno/heslo měníte, PLC musí být restartováno.

Stažení nebo nahrání konfigurace z nebo do PLC se provádí v kontextové nabídce PLC.Stažením konfigurace z PLC se rozumí stažení nastavení konkrétního PLC do Idekit Studio. Hodnoty, které jsou na PLC nastaveny se zobrazí ve vlastnostech PLC. Nahrání konfigurace naopak tyto vlastnosti PLC do PLC nahraje a podle toho, zda je nebo není potřeba restart, se tato změna uplatní.
Konfigurace PLC je k nalezení ve vlastnostech PLC v kategorii "Konfigurační parametry".

Aby se nově nahraná konfigurace uplatnila, je potřeba PLC po nahrání konfigurace restartovat.

Linux -
Pouze síťová nastavení se po nahrání konfigurace projeví okamžitě. Pro uplatnění změn ve zbylých částech konfigurace musí být PLC restartováno.

Po změně síťového nastavení je potřeba PLC znovu přiřadit.

Restart PLC je popsán v kapitole Reboot PLC. Pro projevení změny parametrů stačí provedení teplého restartu. Nedojde tedy ke ztrátě hodnot proměnných.