Dokumentace

LDATE_TO_DATE

Název funkce

LDATE_TO_DATE

Volání v ST

PROGRAM LDATE_TO_DATE_DEMO
	VAR
		LDATE1: LDATE;
		DATE1: DATE;
	END_VAR

	DATE1:=LDATE_TO_DATE(LDATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru datumu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 LDATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DATE Výstupní hodnota

Příklad použití