Dokumentace

SR FlipFlop (IEC 61131)

Název bloku

SR

Volání v ST

PROGRAM SR_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
FB:SR;
END_VAR
FB(R:=BOOL2,S1:=BOOL3,Q1=>BOOL1);
END_PROGRAM

Popis

Klopný obvod, funguje jako klasický klopný obvod RS. Proměnná "s1" - set slouží k nastavení výstupu. Proměnná "r" - reset slouží k resetování výstupu. V případě, kdy na obou vstupech je true, na výstupu je true.

Vstupy reagují na náběžnou hranu, hodnoty na výstupu tedy zůstanou i po skončení signálu na vstupu.

 S1  R  Q1
0 0 předchozí stav
1 0 1
0 1 0
1 1 1

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
S1 ANY_BOOL Set False
R ANY_BOOL Reset False

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q1 BOOL Výstup klopného obvodu

Příklad použití