Dokumentace

Rodové datové typy

Rodové datové typy vyjadřují vždy celou skupinu (rod) datových typů. Jsou uvozeny prefixem ANY. Např. zápisem ANY_INT se rozumí datové typy ANY_SIGNED a ANY_UNSIGNED. Názvy rodových datových typů začínající ANY_ nejsou podle IEC klíčovými slovy. Slouží pouze k označení skupiny typů se stejnými vlastnostmi. Typy s vlastností SUBRANGE spadají do rodového typu ANY_INT. Hierarchie rodových datových typů je uvedena v následující tabulce:

Rodový datový typ Skupina elementárních datových typů
ANY
ANY_DERIVED
ANY_ELEMENTARY
ANY_MAGNITUDE ANY_NUM ANY_REAL REAL, LREAL
ANY_INT ANY_UNSIGNED USINT, UINT, UDINT, ULINT
ANY_SIGNED SINT, INT, DINT, LINT
ANY_DURATION TIME
ANY_BIT BOOL, BYTE, WORD, DWORD, LWORD
ANY_CHARS ANY_STRING STRING
ANY_DATE DATE_AND_TIME, DT, DATE, TIME_OF_DAY, TOD