Dokumentace

LDT_TO_DT

Název funkce

LDT_TO_DT

Volání v ST

PROGRAM LDT_TO_DT_DEMO
VAR
LDT1: LDT;
DT1: DT;
END_VAR
DT1:=LDT_TO_DT(LDT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru absolutního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 LDT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní hodnota

Příklad použití