Dokumentace

B4 Pilový Generátor

Název bloku

B4_SAW_GENERATOR

Volání v ST

PROGRAM B4_TEST
VAR
O1,O2: REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B4_SAW_GENERATOR:= (MINIMUM:= 0, MAXIMUM:= 10);
END_VAR

FB(OUT => O1, TRES => O2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako generátor pilovitého signálu, u kterého lze nastavit dobu trvání minimální hodnoty, dobu běhu pily, dobu trvání maximální hodnoty, minimální a maximální hodnotu výstupního signálu. Na druhém výstupu je k dispozici čas zbývající do konce periody.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLE BOOL Povolení provozu True
TMIN TIME Časový interval, kdy OUT=MINIMUM 0 s
TRAMP TIME Časový interval, během kterého OUT roste od MINIMUM do MAXIMUM 1 s
TMAX TIME Časový interval, kdy OUT=MAXIMUM 0 s
MINIMUM REAL Minimální hodnota výstupního signálu 0
MAXIMUM REAL Maximální hodnota výstupního signálu 1
PAUSING BOOL Chování při pozastavení True

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní sinusový signál
TRES REAL Zbývající čas do konce periody

Funkce

Výstupní signál OUT dává pilovitý signál s intervaly Tmin, Tramp a Tmax a mezními hodnotami MINIMUM a MAXIMUM. Blok obsahuje výstupní signál Tres, což je zbývající čas od aktuálního okamžiku až do konce periody T, viz níže uvedený obrázek. Blok obsahuje booleovský vstup ENABLE, který umožňuje vypnout pilovitý generátor (je vypnutý ENABLE: = false). Chování po vypnutí závisí na nastavení parametru pozastavení PAUSING (viz druhý obrázek dole):

  • PAUSING=FALSE a ENABLE=FALSE: pak je výstup OUT nastaven na hodnotu MINIMUM + MAXIMUM / 2. Když je signál ENABLE nastaven na hodnotu TRUE, pak doba periody začíná běžet od začátku.
  • PAUSING=TRUE a ENABLE=FALSE: pak se výstup OUT nemění. Když je ENABLE nastaven na hodnotu TRUE, pak se pokračuje od místa, kde se skončilo před vypnutím.

Příklad použití

Funkce B4 generuje pilovitý signál na výstupu O1, s periodou 1 sekunda, minimální hodnotou 0 a maximální hodnotou 1.