Dokumentace

TRUNC_TO_LINT

Název funkce

TRUNC_TO_LINT

Volání v ST

PROGRAM TRUNC_TO_LINT_DEMO
VAR
REAL1: REAL;
L1: LINT;
END_VAR
L1:= TRUNC(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu zaokrouhlenou na celé číslo, nejbližší směrem k nule.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LINT Výstupní hodnota

Příklad použití

Příklad výpočtu

Vstupní hodnota round ( _TO_ ) floor ceil trunc
5.5 6 5 6 5
3.8 4 3 4 3
2.3 2 2 3 3
-2.3 -2 -3 -2 -2
-3.8 -4 -4 -3 -3
-5.5 -6 -6 -5 -5