Dokumentace

GETDSTOFFSET

Časový posun letní/zimní čas

Název funkce

GETDSTOFFSET

Volání v ST

PROGRAM GETDSTOFFSET_DEMO
VAR
TIME_OUT: TIME;
END_VAR
TIME_OUT:=GETDSTOFFSET(T:=GETLOCALTIME());
END_PROGRAM

Popis

Blok vrací posun času. Když je zimní čas, vrací 0 hodin, při letním čase vrací 1 hodinu. Ke změně dochází o půlnoci.

Vstupy

Vstup Typ Význam
T DT Vstupní datum a čas.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní hodnota

Příklad použití