Dokumentace

Programové organizační jednotky

Funkce, funkční bloky a programy jsou v rámci normy EN 61131-3 nazývány společně programové organizační jednotky (program organization units, zkratka POU).

Existují tři základní typy POU:

Každá POU se skládá ze dvou základních částí: deklarační a výkonné. V deklarační části POU se definují proměnné potřebné pro činnost POU. Výkonná část pak obsahuje vlastní příkazy pro realizaci požadovaného algoritmu.