Dokumentace

Práce ve zjednodušeném módu

Ve zjednodušeném módu lze s HMI editorem pracovat podobným způsobem jako s předchozí verzí HMI editoru.

Zjednodušený mód umožňuje vytvářet textovou definici pro PLC, případně pak textovou a grafickou definici pro zobrazovací terminál.

Textová šablona PLC

Textová šablona slouží pro vytvoření definice pro menu mobilní aplikace.

Při vytváření definice lze postupovat třemi způsoby.

  • Do šablony lze přidat textové HMI objekty (analogový indikátor, digitální setter apod.) a na dané objekty následně navázat proměnné. Editor při přiřazování proměnných na objekty nabídne pouze proměnné, které přísluší danému PLC. Podrobnější postup je k nalezení na stránce Tvorba textové šablony PLC
  • Druhým způsobem je označení vybraných proměnných již ve FUPLA editoru. Proměnná nebo funkční blok můžou být označeny jako proměnné "Pro HMI Import". Takto označeným proměnným již lze připravit formát pro menu. Při tvorbě menu již lze potom použít automatického importu do definice. Podrobnější postup je k nalezení zde: Tvorba textové šablony PLC menu
  • Třetím způsobem je vybrání proměnných v dialogu pro přidání proměnné do editoru. Editor následně zvolí výchozí typ objektu pro danou proměnnou. V dialogu jsou viditelné všechny prvky, které přísluší danému PLC.

Textová šablona Terminálu

Textová šablona terminálu slouží pro definici menu pro zobrazovací terminál pro aplikaci Idekit Visual.

Princip tvorby samotného menu je podobný jako při tvorbě definice pro PLC. Zásadní rozdíl ale je nutnost vytvoření speciálního zařízení "Terminál" ve struktuře systému. Na tomto zařízení bude následně vytvořen "Terminal Channel", na kterém budou vybrána PLC, na která bude mít terminál možnost přistupovat. Šablona poté bude mít přístup k proměnným, které přísluší daným PLC. Postup tvorby je popsán na straně Tvorba textové šablony pro terminál

Grafická šablona Terminálu

Grafická šablona terminálu slouží pro definici grafického zobrazení pro zobrazovací terminál pro aplikaci Idekit Visual.

Tvorba této grafické definice je opět závislé na existenci zařízení typu "Terminal". Samotná tvorba poté probíhá v grafickém editoru. Výsledné menu je poté možno vyzkoušet v simulátoru aplikace Idekit Visual, který je součástí Idekit Studio. Postup tvorby je popsán na straně Tvorba grafické šablony pro terminál.