Dokumentace

TIMETOTALDAYS

Název funkce

TIMETOTALDAYS

Volání v ST

PROGRAM TIMETOTALDAYS_DEMO
VAR
T1: TIME;
LR1:LREAL;
END_VAR
LR1 := DATETOTALDAYS(IN1 := T1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu odpovídající počtu dní jako desetinné číslo.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TIME Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní hodnota

Příklad použití