Dokumentace

CONCAT_DATE_TOD

Název funkce

CONCAT_DATE_TOD

Volání v ST

PROGRAM CONCAT_DATE_TOD_DEMO
VAR
DT1: DT;
DATE1: DATE;
TOD1: TOD;
END_VAR
DT1:= CONCAT_DATE_TOD(IN1:=DATE1, IN2:=TOD1);
END_PROGRAM

Popis

Sloučí hodnotu vstupních časových hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 DATE Vstupní hodnota
IN2 TOD Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní signál

Příklad použití