Dokumentace

SHR

Název funkce

SHR

Volání v ST

PROGRAM SHR_DEMO
VAR
WORD1,WORD2: WORD;
INT1: INT;
END_VAR
WORD2:= SHR(IN:=WORD1,N:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí bitový posun vstupu. Hodnotu doplňuje zprava nulami.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_BIT Vstupní hodnota
N ANY_INT Počet bitů, o kolik se hodnota posune směrem doprava

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití