Dokumentace

LDT_TO_TOD

Název funkce

LDT_TO_TOD

Volání v ST

PROGRAM LDT_TO_TOD_DEMO
VAR
LDT1: LDT;
TOD1: TOD;
END_VAR
TOD1:=LDT_TO_TOD(LDT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 LDT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TOD Výstupní hodnota

Příklad použití