Dokumentace

Nastavení počáteční hodnoty

Každá proměnná nebo vstup funkčního bloku může mít nastavenou iniciální (počáteční) hodnotu. Tato hodnota je použita při prvním cyklu běhu programu po nahrání do PLC, po provedení tzv. „studeného restartu“, kdy není použita žádná hodnota proměnných z paměti, případně po nahrání sestavy při současném zaškrtnutí „Spustit jako po teplém restartu“ a „promazat proměnné Flash“. V posledně uvedeném případě jsou z paměti PLC použity pouze hodnoty proměnných označených jako „retain“. Zbytek je spuštěn s nadefinovanými iniciálními hodnotami.

Iniciální hodnota proměnné

Iniciální hodnota proměnné může být nadefinována při vytváření nové proměnné ve FUPLA/ST editoru. Iniciální hodnotu může mít jak globální, tak lokální proměnná. Iniciální hodnota proměnné je při práci ve FUPLA editoru vidět ve vlastnostech dané proměnné.

Při práci v ST editoru jsou iniciální hodnoty lokálních proměnných viditelné v deklarační části, globální proměnné jsou poté definovány v souboru „generated.st“.

Nově jsou iniciální hodnoty viditelné a editovatelné i v prohlížeči proměnných. Krom sloupce ukazujícího hodnotu proměnné v běžícím RT - "PLC Hodnota", je zde k nalezeníi sloupec zobrazující iniciální hodnotu - "Počáteční hodnota". Rozložení sloupců v prohlížeči proměnných je možno těžením změnit.

Iniciální hodnota vstupu funčního bloku

Kromě proměnných můžou mít počáteční hodnotu také vstupy funkčních bloků. Počáteční hodnotu lze opět nastavit jak ve FUPLE, v ST tak i v prohlížeči proměnných.

Pokud je hodnota ve vlastnostech zobrazena tučně, liší se od hodnoty, kterou měl blok nastavenou po vložení do FUPLA editoru.

Ve strukturovaném textu je možnost nastavit iniciální hodnotu vstupů přímo v deklarační části.

Posledním místem, kde lze ještě počáteční hodnotu vstupů funkčních bloků vidět je opět prohlížeč proměnných. Po rozbalení daného bloku jsou vidět všechny vstupy, včetně vstupů vnořených bloků.

Každá instance funkčního bloku je zde vedena samostatně. Je zde tedy možnost nastavit iniciální hodnoty pro vstupy daných bloků samostatně a nezávisle. Pokud není v prohlížeči proměnných žádná iniciální hodnota nastavena, je použita iniciální hodnota nastavená ve zdrojovém kódu daného bloku, ať už se jedná o ST nebo o FUPLU.

Pokud je v prohlížeči proměnných nějaká počáteční hodnota změněna, bude použita právě tato změněná hodnota.

Po vyresetování příslušného pole v prohlížeči proměnných (tlačítkem "R" v políčku se změněnou hodnotu) bude opět použita hodnota ze zdrojového kódu funkčního bloku.

Stejným způsobem jako iniciální hodnoty libovolného funkčního bloku lze nastavovat i iniciální hodnoty časových programů. V případech, kde je zaplé ladění a Idekit Studio je připojeno k běžícímu RT, ve vlastnostech časového programu je k dispozici editor, který upravuje hodnoty přímo v běžícím RT. Po vypnutí ladění je k dispozici naopak editor počáteční hodnoty časového programu.