Dokumentace

ASINH

Název funkce

ASINH

Volání v ST

PROGRAM ASINH_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ASINH(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu inverzní trigonometrické funkce k funkci hyperbolický sinus.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití