Dokumentace

ISPOSITIVEINFINITY

Název funkce

ISPOSITIVEINFINITY

Volání v ST

PROGRAM ISPOSITIVEINFINITY_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ISPOSITIVEINFINITY(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Porovná hodnotu vstupní proměnné s kladným nekonečnem. Vrátí TRUE, pokud je hodnota kladné nekonečno.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní hodnota

Příklad použití