Dokumentace

On-Off Control - Cooling (B30)

On/Off sekvenční regulátor - Chlazení

Název bloku

B30_ON_OFF_CONTROL_SEQUENCE

Volání v ST

PROGRAM B30_TEST
VAR
IN1, IN2:REAL;
O1: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_1.B30_ON_OFF_CONTROL_SEQUENCE;
END_VAR

FB(X:=IN1, W:= IN2);
O1:= FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží jako On/Off sekvenční regulátor parametrizovatelný pomocí typu parametru CONTROLLERTYPE, šířky pásma Xp a offsetu OFF.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
ENABLED BOOL Povolení provozu True
X REAL Řízená hodnota (obvykle teplota) 0
W REAL Žádaná hodnota (obvykle teplota) 22
CONTROLLERTYPE CONTROLLERTYPE Typ kontroléru (topení, chlazení) chlazení
XP REAL Šířka pásma (hystereze) 1
OFF REAL Offset, přidáván k žádané hodnotě W 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní signál (obvykle zavírání/otevírání ventilu)

Výstupní proměnná "OUT" má od verze funkčního bloku 1.1 příznak RETAIN, aby docházelo k uchování posledního stavu při restartu PLC.

Funkce

Blok implementuje sekvenční On/Off regulátor, kde X je zpravidla řízená teplota a W+OFF je žádaná hodnota (parametr OFF je offset). Pojďme vysvětlit proces řízení. Dejme tomu, že teplota X je vysoká, pak se nastaví OUT=TRUE a chlazení (CONTROLLERTYPE=COOLING) je zapnuto. Když teplota X poklesne pod práh W+OFF, blok nastaví OUT=FALSE a chlazení se vypne, takže teplota X může růst. Když teplota vzroste na X=W+OFF+XP, pak je OUT=TRUE a chlazení se opět spustí. Teplota začíná klesat a celý proces se opakuje.

Offset OFF se používá k vyrovnání parametru W. Máme tři možnosti, v závislosti na tom, zda chceme nastavit W jako minimální, maximální nebo střední hodnotu z řízeného rozsahu, viz obrázek níže.

Parametr ENABLED umožňuje vypnout regulátor. Když je ENABLED=TRUE, pak je regulátor vypnutý a OUT=FALSE.

Poznámka:
V levém okraji W+OFF je vždy OUT=FALSE. V pravém krajním bodě W+OFF+XP výstup OUT není určen (záleží, zda je dosažen shora nebo zdola).

Příklad použití