Dokumentace

TO_BOOL

Název funkce

TO_BOOL

Volání v ST

PROGRAM TO_BOOL_DEMO
VAR
BOOL1: BOOL;
INT1: INT;
END_VAR
BOOL1:=TO_BOOL(INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu posledního bitu vstupní hodnoty.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní hodnota

Příklad použití