Dokumentace

GETDELTATIME

Název funkce

GETDELTATIME

Volání v ST

PROGRAM GETDELTATIME_DEMO
VAR
TIME1: TIME;
END_VAR
TIME1:= GETDELTATIME();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu rozdílu času od minulé iterace.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní hodnota

Příklad použití

Pro úsporu prostředků lze použít funkci GELDELTATIME4.