Dokumentace

DATETOTALMILLISECONDS

Název funkce

DATETOTALMILLISECONDS

Volání v ST

PROGRAM DATETOTALMILLISECONDS_DEMO
VAR
DT1: DT;
LR1:LREAL;
END_VAR
LR1 := DATETOTALMILLISECONDS(IN1 := DT1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu odpovídající počtu milisekund (tisícin sekundy) od začátku našeho letopočtu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní signál

Příklad použití