Dokumentace

MID

Název funkce

MID

Volání v ST

PROGRAM MID_DEMO
VAR
STRING1,STRING2: STRING;
INT1, INT2: INT;
END_VAR
STRING1:=MID(IN:=STRING2,L:=INT2,P:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce vrátí část vstupního řetězce. Velikost výstupního řetězce určí vstupní proměnná L, která značí kolik symbolů bude zobrazeno na výstupu od pozice P.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_STRING Vstupní řetězec
L ANY_INT Délka výstupního řetězce
P ANY_INT Pozice za kolikátým symbolem začne kopírování do výstupního řetězce

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní řetězec

Příklad použití