Dokumentace

Integrator

Název bloku

B113_INTEGRATOR

Volání v ST

PROGRAM TEST B113
VAR
BOOL1,BOOL2 :BOOL;
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;;
FB: LIB.CORE.V1_0.B113_INTEGRATOR;
END_VAR
FB(IN:=REAL1, ENABLED:=BOOL1,RESET:=BOOL2,OUT=>REAL2,LASTY=>REAL3);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok integruje vstupní signál in v čase: pokud na vstup přivedeme např. výkon ve wattech, na výstupu bloku jsou kumulované wattsekundy.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní data 0
ENABLED BOOL Povolení integrování vstupu False
RESET BOOL Reset výstupní hodnoty False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Aktuální výsledek
LASTY REAL Výsledek před posledním resetem

Funkce

Funkce integruje vstupní signál in podle času. Interval výsledku od doby posledního reset a po dobu Enabled=true. Po resetu se výsledek uloží na výstup lasty.

Příklad použití

Příklad integrování. Aktuální hodnota je na vstupu in (10), tato hodnota se každou vteřinu přičítá do výsledné hodnoty out (zde 21120). Výsledek před posledním resetem se dá použít např. pro pozdější (následný) odečet hodnoty z minulého dne, pokud by se integrátor resetoval o půlnoci.