Dokumentace

Definice formálních pojmů nezbytných pro práci s Idekit Studio

Sestava

Sestavou rozumíme soustavu projektů a PLC. Jedna sestava obsahuje libovolný počet PLC regulátorů a libovolný počet projektů. (založení sestavy)

PLC

PLC regulátor je soustava platformy (hardware nebo software) na které běží Idekit Runtime a k ní připojených I/O modulů nebo obecně komunikativních prvků, jako jsou pokojové ovladače, komunikativní frekvenční měniče atd. (přiřazení regulátoru)

Projekt

Projektem se rozumí soubor programů, funkcí a funkčních bloků. (založení projektu)

Program

Program ve formátu ST nebo FUPLA předepisuje výpočetní cykly. (program)

Globální proměnná

Globální proměnná je proměnná založená uživatelem v rámci jednoho projektu, to mimo jiné znamená, že tato proměnná může být použita ve více programech jednoho projektu a především může být mapována na fyzickou (HW) proměnnou. (proměnné, definice proměnných)

Lokální proměnná

Lokální proměnná je proměnná příslušná k programu, funkci nebo funkčnímu bloku. Jednou z vlastností lokální proměnné je, že se nedá namapovat na fyzickou (HW) proměnnou. (proměnné, definice proměnných)

Funkce

Funkce je část programu, na kterou se může odvolávat program v různých místech kódu. Vytváří se obdobně jako program, ale nelze se na ní odkázat v úloze pro PLC. (funkce)

Funkční blok

Funkční blok je funkce, která má svůj vnitřní stav. (funkční blok)

Reference

Odkaz na jiný projekt v rámci jedné sestavy. Odkázáním projektu na jiný projekt docílíme toho, že jsme schopni používat funkce, funkční bloky a programy definované v jiném projektu. (založení projektu)

Task (úloha)

Úlohou rozumíme přiřazení programu regulátoru (PLC). Podle typu platformy (a její výkonnosti) může regulátor vykonávat různý počet úloh. V rámci jedné úlohy může regulátor vykonávat i více než jeden program. (definice činnosti regulátoru PLC)