Dokumentace

AVG

Název funkce

AVG

Volání v ST

PROGRAM AVG_DEMO
VAR
REAL1,REAL2,REAL3,REAL4: REAL;
END_VAR
REAL4:= AVG(IN1:=REAL1, IN2:=REAL2, IN3:=REAL3);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu aritmetického průměru vstupních hodnot. Počet vstupních hodnot může být více než 2.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_NUM Vstupní hodnota
IN2 ANY_NUM Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_NUM Výstupní signál

Příklad použití