Dokumentace

GETEVALTIME4

Název funkce

GETEVALTIME4

Volání v ST

PROGRAM GETEVALTIME4_DEMO
VAR
UD1: UDINT;
END_VAR
UD1:= GETEVALTIME4();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu celkového času běhu, jednotkou je ms (milisekunda).

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> UDINT Výstupní hodnota

Příklad použití

Alternativně lze použít funkci GETEVALTIME.