Dokumentace

Nahrání programu do regulátoru

Po zkompilování celé sestavy je možné nahrát program do regulátoru nebo do více regulátorů najednou.

V nabídce regulátoru (může jich být označeno více) najdeme pod menu "Operace s PLC" příkaz "Nahrát sestavu do regulátoru". Tímto příkazem nahrajete příslušné programy do příslušných regulátorů.

Druhou možností je kliknutí na tlačítko "Nahrát sestavu" v horní části obrazovky. Následně dojde ke kompilaci a k nahrání sestavy do všech regulátorů.

Po kliknutí na tlačítlo pro nahrání sestavu se objeví okno, kde je možno zvolit které části a do kterých zařízení budou nahrány. Pokud je v sestavě více PLC či Terminál, je možnost nahrát například pouze textovou definici pro terminál, nebo web pro jedno konkrétní PLc. Každé nově přidané zařízení je do výběru pro nahrání sestavy přidáno automaticky. Při každém dalším nahrání je vždy použito nastavení z minula, a to i při znovuotevření projektu.

Po úspěšném nahrání máte možnost spustit RT v módu plného běhu „Plný běh“, převodníkového módu „Mód oživování“, pustit pouze komunikaci s moduly, kdy samotná regulace na PLC není spuštěna nebo mód "Jen funkce" kdy naopak regulace běží, ale neběží komunikace s moduly.

Volba "Online změny"  nerestartuje program, po nahrání program pokračuje v dalším programovém cyklu vykonáváním nově nahraného kódu s aktuálními hodnotami proměnných v paměti RAM / NVRAM.

Nahrání programu do regulátoru

V případě nahrání programu je přehrán program. Nahrání projektu je implementováno tak, že ještě před přehráním projektu jsou veškeré proměnné v PLC uloženy. Po nahrání si můžeme zvolit, jakým způsobem se má PLC spustit:

  • Teplý restart: PLC se pokusí při spuštění vyčíst co nejvíce proměnných z paměti FLASH, kam byly před restartem uloženy (úspěšnost je závislá na úrovni provedených změn v sestavě). Teplý restart  se tedy snaží zachovat mezivýpočty, uživatelsky nastavené požadované hodnoty, časové programy, parametry atd.
  • Studený restart: dojde ke spuštění programu s hodnotami, které jsou uloženy v kompilátu sestavy jako iniciální (výchozí, defaultní) hodnoty proměnných. Uživatelské změny, ke kterým došlo před přehráním programu, jsou ztraceny; program startuje s hodnotami zadanými v Idekit Studio. (Hodnoty z operační paměti lze do Idekit Studio stáhnout a použít jako výchozí a tím uživatelské změny zachovat i po studeném restartu: Před přehráním označte proměnné v Prohlížeči proměnných a v kontextovém menu vyberte Nastavit jako počáteční hodnotu.)

Možnost "vymazat proměnné flash" v kombinaci s volbou startu jako po teplém restartu vyčte z paměti proměnné retain. Veškeré ostatní proměnné, které nejsou označeny jako retain, budou brány z iniciálních hodnot, které jsou v kódu programu.

Debug mód - vzdálené připojení k regulátoru

Stisknutím tlačítka „Start ladění“ se připojíte k běžícímu regulátoru. Aktuální hodnoty z runtimu je možné sledovat a měnit ve schématech FUPLA, tabulce proměnných nebo v kódu ST. Změny se ale provádějí pouze na RT, v SW v počítači uloženy nezůstanou (zdrojový kód by se musel aktualizovat operací "Nastavit jako počáteční hodnotu", viz Studený restart výše).