Dokumentace

Komunikační protokol IEC 62056-21

Popis

Norma IEC 62056-21 je obecně standardem pro odečet měřičů energií. Využívá se především k odečtu měřených hodnot z elektroměrů. V Idekit Studio je implementována část komunikačního protokolu, která podporuje odečet měřených hodnot z elektroměrů módem komunikace A, B nebo C s adresací OBIS (OBject Identification System) kódem (skupiny A-B:C.D.E*F) po sériové lince.

Podporováno na platformách

Procesní stanice s Idekit Runtime, které mají sériové rozhraní, podpora klienta na sériové lince.


Rozhraní v PLC

Sériové RS485 / RS232

Omezení a poznámky

V implementaci IEC 62056-21 není implementován servisní zápis do elektroměrů. Tedy je implementováno pouze zahájení komunikace, nastavení komunikační rychlosti a vyčítání hodnot.
Nejsou podporovány módy komunikace E a F.

Komunikační parametry

Pro komunikaci IEC 62056-21 protokolem je obecně nutné znát adresu zařízení (definuje výrobce zařízení, většinou sériové číslo), parametry sériové linky (většinou bývá defaultní nastavení 9600/7/E/1) a OBIS kódy hodnot, které měřič podporuje.

Nastavení v Idekit Studio:Klientský komunikační kanál

Při definici IEC 62056-21  komunikačního kanálu je možné nastavit:

Linkový protokol - v aktuální verzi je podporovaný pouze Serial
Timeout čtení  -  jak dlouho komunikační driver čeká mezi dotazem pro čtení a odpovědí
Timeout bytů -  jak dlouho komunikační driver čeká mezi přijímáním jednotlivých bytů v odpovědi

Parametry sériové linky:

Číslo portu - vybere se jeden z nabízených portů zařízení (RS232 nebo 485)
Přenosová rychlost - iniciální komunikační rychlost; touto rychlostí driver zahajuje komunikaci se zařízením. Pokud měřič nepodporuje změnu rychlosti komunikace, je to zároveň přenosová rychlost další komunikace
Počet datových bitů - počet bitů nesoucí datovou informaci
Parita - zvolte komunikační paritu - žádnou, sudou nebo lichou
Počet stop bitů - počet bitů, které signalizují konec přenášeného bajtu.

Zařízení

Adresa - adresa zařízení; většinou sériové číslo, je nutné zjistit z dokumentace výrobce zařízení
Rychlost komunikace - pokud zařízení podporuje změnu rychlosti komunikace, přenosová rychlost se po druhém dotazu nastaví na tuto komunikační rychlost

Komunikační skupina

Vytváření a editace se provádí v editoru zařízení. Komunikační skupina definuje proměnné, které se komunikují současně. Ve aktuální verzi Idekit Studio je podporováno pouze vyčítání, a to jedné komunikační skupiny. Počet datových bodů ve skupině přímo omezen není.

Datový bod

Vytváření a editace se provádí v editoru zařízení. Princip definice proměnných je stejný jako u ostatních typů obecných zařízení, viz Vytváření HW proměnných a komunikačních kanálů.  

Do parametrů datového bodu je třeba zadat:

Adresu hodnoty - OBIS kód ve formátu A-B:C.D.E*F; většina hodnot je kódována pouze C.D.E
Pořadí hodnoty - defaultně 0, vyčítá se první hodnota; umožňuje např. čtení časové značky u historických hodnot (např. z telegramu
1.6.1(00.000*kW)(0002040400)
při zadání pořadí 0 vyčte 00.000; při zadání pořadí 1 vyčte 002040400).