Dokumentace

Textové HMI objekty

Typy položek menu

Alarm

Stavový indikátor alarmů. Objekt na LCD displeji zobrazuje stav alarmu a umožňuje jeho potvrzení a smazání v závislosti na stavu alarmu podle tabulky níže. Alarmový blok má tyto možné stavy:

Stav Indikace na displeji Popis Možné akce Hodnota alr_status
OK OK Normální stav - 0
Alarm nepotvrzen * Nastala příčina alarmu Potvrdit 1280
Alarm potvrzen * + "fajfka" Nastala příčina alarmu a alarm byl potvrzen, příčina trvá - 1792
Alarm nesmazán   -x   U potvrzeného alarmu odezněla příčina Smazat 1536
Alarm odezněl - U nepotvrzeného alarmu odezněla příčina Smazat 1024

 Pro zachování plné funkčnosti je potřeba na tento objekt připojit blok "Lib.Core.V1_1.BD56_SingleAlarmMemoryDelay" nebo "Lib.Core.V1_1.BD57_AlarmMemoryExt".

Vlastnosti objektu "Alarm" jsou:

Typ displeje - typ objektu (pro alarm je použitelný pouze Alarm status).

Zobrazovaný text - Text, který se bude zobrazovat na LCD, za ním se budou poté zobrazovat dané alarmové stavy.

Proměnná - Cesta k alarmové proměnné (po zvolení se automatikcy doplní proměnné pro potvrzení, smazání, alarm statusu včetně textů pro potvrzení a smazání alarmu).

Text potvrzení alarmu - Text zobrazovaný jako název akce, pokud chcete alarm povrdit (defaultně "ACK").

Text smazání alarmu - Text zobrazovaný jako název akce, pokud chcete alarm smazat (defaultně "RST").

Proměnná "Potvrdit" - Cesta k proměnné, která je použita pro potvrzení alarmu (defaultně .MkoAckSw.In).

Proměnná "Smazat" - Cesta k proměnné, která je použita pro smazání alarmu (defaultně .MkoRstSw.In).

Proměnná "Alarm Status" - Cesta k proměnné, která je použita pro získání stavu alarmu (defaultně .AlrStatus).

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

 

Analog Indicator

Zobrazovač analogové hodnoty.

Vlastnosti objektu "Analog Indicator" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (Analog Indicator).

Zobrazovaný text - Text, který se bude zobrazovat na LCD, za ním bude následovat hodnota a jednotky.

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena.

Formátovací řetězec - Definování formátu zobrazované hodnoty, znaky "#" symbolizují počet cifer, ať už před, nebo za desetinnou čárkou. Pokud má číslo více desetinných míst, než je uvedeno ve formátovacím řetězci, dojde k zaokrouhlení. Nuly namísto chybějících cifer čísla před desetinou čárkou nejsou zobrazeny. Pokud bude řetězec  "###,##" a zapíšeme do něj číslo 99.12345, výsledný formát bude 99,12.

Jednotka - Jednotka, která bude pro zobrazení použita.

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

 

Analog Setter

Prvek pro nastavení analogové hodnoty.

Vlastnosti objektu "Analog Setter" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (Analog Setter).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD, za ním bude následovat hodnota a jednotky.

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena.

Formátovací řetězec - Definování formátu zobrazované hodnoty, znaky "#" symbolizují počet cifer, ať už před, nebo za desetinnou čárkou. Pokud má číslo více desetinných míst, než je uvedeno ve formátovacím řetězci, dojde k zaokrouhlení. Pokud má číslo více desetinných míst, než je uvedeno ve formátovacím řetězci, dojde k zaokrouhlení. Nuly namísto chybějících cifer čísla před desetinou čárkou nejsou zobrazeny. Pokud bude řetězec  "###,##" a zapíšeme do něj číslo 99.12345, výsledný formát bude 99,12.

Jednotka - Jednotka, která bude pro zobrazení použita.

Min - Minimální hodnota, která pomocí Analogového Setteru půjde nastavit.

Max - Maximální hodnota, která pomocí Analogového Setteru půjde nastavit.

Krok - Krok, který při nastavování bude použit.

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

 

Digital Indicator

Zobrazuje na základě celočíselné hodnoty proměnné text z nadefinovaných stavů.

Vlastnosti objektu "Digital Indicator" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (Digital Indicator).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD, za ním bude následovat text, který odpovídá danému stavu, který je nadefinovaný v "Mapování stavů".

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena.

Mapování stavů - editor, který umožňuje nadefinování jednotlivých stavů a textů, které se budou u indikátoru zobrazovat.

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

Mapování stavů

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Do následného náhledu a výpočtu délky je vždy brán stav s nejdelším textem.

 

Digital Setter

Zobrazuje na základě celočíselné hodnoty proměnné text z nadefinovaných stavů.

Vlastnosti objektu "Digital Setter" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (Digital Setter).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD, za ním bude následovat text, který odpovídá danému stavu, který je nadefinovaný v "Mapování stavů".

Proměnná - Cesta k proměnné, která je na objekt přiřazena.

Mapování stavů - editor, který umožňuje nadefinování jednotlivých stavů a textů, které se budou u indikátoru zobrazovat.

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

Mapování stavů

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Do následného náhledu a výpočtu délky je vždy brán stav s nejdelším textem.

 

HMI Template

Objekt "HMI Template" slouží pro vložení již hotové šablony do daného textového menu. Pokud se jedná o menu pro PLC, lze vložit HMI šablonu programu nebo funkčního bloku. Pokud se jedná o menu pro terminál, lze vložit krom šablony programu a funkčního bloku rovnou šablonu celého PLC. Více o používání obecných HMI šablon je k nalezení v kapitole vysvětlující práci v plném módu.

Vlastnosti objektu "HMI Template" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (HMI Template).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD.

Proměnná - Cesta k funkčnímu bloku/programu/PLC, který je na objekt přiřazena.

HMI Šablona - Vybraná HMI šablona pro daný funkční blok/program/PLC.

 

Login

Položka "Login" slouží k vytvoření zaheslované verze LCD menu. Heslem je čtyřciferný kód. Pokud zaheslovanou část menu opustíte, po uplynutí času "Timeout" dojde k opětovnému uzamčení sekce.

Vlastnosti objektu "Login" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (Login).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD.

PIN - Nastavení čtyřmístného kódu, který bude používán pro vstup do zaheslované sekce.

Timeout - pokud zaheslovanou sekci opustíte, po uplynutí času "Timeout" dojde k opětovnému uzamčení dané sekce.

 

Static Text

Zobrazí pevný text. Používá se pro úvodní menu (název instalace), pro nadpisy jednotlivých větví menu (Požadované hodnoty, Nastavení, Vytápění, Osvětlení apod.), nebo pro tvorbu submenu s kontaktními údaji na instalační firmu, která systém uváděla do provozu a servisuje.

Vlastnosti objektu "Static Text" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (Static Text).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD.

 

System DateTime Indicator

Objekt "System DateTime Indicator" dokáže zobrazit lokální čas PLC. Napojení na zařízení se provádí ve vlastnostech v položce "Spojení".

Vlastnosti objektu "System DateTime Indicator" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (System DateTime Indicator). Lze změnit na Setter.

Spojení - Zde je možné objekt napojit na vybrané zařízení. Učiníte tak kliknutím na tlačítko "..." a vybráním zvoleného regulátoru.

 

System DateTime Setter

Objekt "System DateTime Setter" slouží pro zobrazení a nastavování lokálního času PLC. Napojení na zařízení se provádí ve vlastnostech v položce "Spojení".

Vlastnosti objektu "System DateTime Setter" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (System DateTime Setter). Lze změnit na Indicator.

 

Spojení - Zde je možné objekt napojit na vybrané zařízení. Učiníte tak kliknutím na tlačítko "..." a vybráním zvoleného regulátoru.

TPG Bool

Objekt "TPG Bool" slouží k ovládání časového programu "Lib.Hvac.V1_0.T17_Boolean_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_0.T17_Boolean_Scheduler_Base". V editoru lze měnit nastavení časového programu.

Vlastnosti objektu "TPG Bool" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (TPG Bool).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD. Za ním se bude zobrazovat stav daného časového programu.

Proměnná - přiřazená proměnná. V případě objektu "TPG Bool" by se mělo jednat o blok "Lib.Hvac.V1_0.T17_Boolean_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_0.T17_Boolean_Scheduler_Base".

Text "Aktivní" - text, který se bude zobrazovat, pokud výstup z časového programu bude aktivní.

Text "Neaktivní" - text, který se bude zobrazovat, pokud výstup z časového programu bude neaktivní.

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

 

TPG Int

Objekt "TPG Int" slouží k ovládání časového programu "Lib.Hvac.V1_0.T19_Integer_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_1.T19_Integer_Scheduler_Base". V editoru lze měnit nastavení časového programu.

Vlastnosti objektu "TPG Int" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (TPG Int).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD. Za ním se bude zobrazovat stav daného časového programu.

Proměnná - přiřazená proměnná. V případě objektu "TPG Int" by se mělo jednat o blok "Lib.Hvac.V1_0.T19_Integer_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_1.T19_Integer_Scheduler_Base".

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).

Mapování stavů

 

V "Mapování stavů" je možno nastavit stavy pro jednotlivé hodnoty. Hodnoty mohou být pouze celočíselné, nebo "True(1)/False(0)". Do následného náhledu a výpočtu délky je vždy brán stav s nejdelším textem. Stavy a jejich texty se kopírují ze zdrojového časového programu.

 

TPG Real

Objekt "TPG Real" slouží k ovládání časového programu "Lib.Hvac.V1_0.T18_Real_Scheduler" nebo "Lib.Hvac.V1_0.T18_Real_Scheduler_Base". V editoru lze měnit nastavení časového programu.

Vlastnosti objektu "TPG Real" jsou:

Typ displeje - Označení typu použitého objektu (TPG Real).

Zobrazovaný název pro PLC - Text, který se bude zobrazovat na LCD. Za ním se bude zobrazovat stav daného časového programu.

Proměnná - přiřazená proměnná. V případě objektu "TPG Real" by se mělo jednat o blok "Lib.Hvac.V1_0.T18_Real_Scheduler" nebo"Lib.Hvac.V1_0.T18_Real_Scheduler_Base".

Formátovací řetězec - nastavení formátu zobrazované hodnoty. Pokud má číslo více desetinných míst, než je uvedeno ve formátovacím řetězci, dojde k zaokrouhlení. Pokud má číslo více desetinných míst, než je uvedeno ve formátovacím řetězci, dojde k zaokrouhlení. Nuly namísto chybějících cifer čísla před desetinou čárkou nejsou zobrazeny. Pokud bude řetězec  "###,##" a zapíčeme do něj číslo 99.12345, výsledný formát bude 99,12.

Min - minimální nastavitelná hodnota.

Max - maximální nastavitelná hodnota.

Krok - krok, se kterým se bude hodnota nastavovat.

Automatické mezery - Přidá mezery mezi "Zobrazovaný text" a další textové vlastnosti (formátovací řetezec, jednotka, stavy...).