Dokumentace

Vytvoření knihovny

Vytvoření knihovny je podobné vytváření nového projektu. Klikneme pravým tlačítkem myši na "Projekty knihovny", dále na "Vložit nový projekt knihovny".

Nastavíme umístění knihovny. Nejlepší je uložit si knihovnu do adresáře s projektem.

Knihovní funkce a programy vkládáme stejně jako u projektů.

V projektu si přidáme referenci. Klikneme pravým tlačítkem myši na "Reference" a na "Přidat referenci".

V záložce Projekty vybereme naši knihovnu a potvrdíme.

Nyní již můžeme knihovní funkce používat v našem projektu.