Dokumentace

Time Conversion (B100)

Konverze času

Název bloku

B100_TIME_CONVERSION

Volání v ST

PROGRAM B100_TEST
VAR
XSEC, XMIN, XHOUR: UDINT;
YSEC ,YMIN, YHOUR: UDINT;
FB: LIB.CORE.V1_0.B100_TIME_CONVERSION;
END_VAR

FB(SEC := XSEC MIN := XMIN, HOUR := XHOUR, YSEC => YSEC, YMIN => YMIN, YHOUR => YHOUR);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží k převodu libovolného tvaru data a času na výstupní hodnoty rozpočítané do správného formátu.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
SEC UDINT libovolný počet sekund 0
MIN UDINT libovolný počet minut 0
HOUR UDINT libovolný počet hodin 0
DAY UDINT libovolný počet dní 0
MON UDINT libovolný počet měsíců 0
YEAR UDINT libovolný počet let 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
YSEC UDINT počet sekund
YMIN UDINT počet minut
YHOUR UDINT počet hodin
YDAY UDINT počet dní
YMON UDINT počet měsíců
YYEAR UDINT počet let

Funkce

Vstupní signály lze nastavit libovolně od nuly výše. Na výstupu se datum a čas přepočte do správného formátu. Při přepočtech se měsíc považuje za 30 dní. Při přepočtu na rok se rok bere jako 365 dní a čtvrt dne.

Příklad použití

Funkce sečte vstupy 85 s, 75 min a 5 hodin. Výsledkem je správný formát 6 hodin, 16 min a 25 s.