Dokumentace

ABS

Název funkce

ABS

Volání v ST

PROGRAM ABS_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ABS(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí absolutní hodnotu čísla. Absolutní hodnota čísla je totéž číslo bez znaménka.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_NUM Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_NUM Výstupní hodnota

Příklad použití