Dokumentace

FUPLA editor

FUPLA editor slouží k programování funkce regulátoru pomocí funkčních bloků. Jeho obrovskou výhodou je jednoduchost při vytváření velké škály funkcí, převážně spojených s řízením kontinuálních dějů. Pro některé aplikace se ale hodí méně a je nutné si učinit předem rozvahu nad danou úlohou a rozmyslet, zda ji realizovat pomocí jazyka funkčních bloků (FUPLA) nebo pomocí ST. Výhodou je, že programování pomocí FUPLA editoru a pomocí ST lze libovolně kombinovat.

Programování ve FUPLA probíhá principiálně následovně: v žebříku vstupních proměnných umístíte proměnné, ze kterých budete číst, případně definujete nové globální proměnné. Tyto proměnné přivedete pomocí spojovacích čar na vstupy funkčních bloků. Z výstupů funkčních bloků pak vedete linky buď na vstupy dalších bloků, nebo do proměnných, umístěných v pravém žebříku. Kromě funkčních bloků ze standardních knihoven lze vytvořit bloky vlastní, případně použít bloky z jakýchkoliv jiných knihoven bloků.

Vytváření programu

Založte si nový program v projektu „test“, viz „Definice proměnných“. Program bude tentokrát nabývat těchto vlastností:

Dvojitým kliknutím na nově vytvořený program v průzkumníku sestavy spustíte FUPLA editor. Editor FUPLA má následující strukturu: na levé straně jsou pole pro vkládání proměnných (dále pouze levý žebříček), ze kterých se čte, uprostřed je plocha pro práci s funkčními bloky a po pravé straně opět pole pro vkládání proměnných (pravý žebříček), do kterých se zapisuje. V rozích editoru jsou uchopovací body, pomocí nichž lze celou pracovní plochu zvětšovat či zmenšovat.

Práce s fupla editorem začíná umístěním proměnných pro čtení do polí žebříčku v levé části. Kliknutím na pole v žebříčku a výběrem vhodného příkazu umístěte globální proměnnou do pole, aby se proměnná po zkompilování sestavy vytvořila, tak musí být přivedena na vstup resp. výstup jiné proměnné.

Kliknutím pravým tlačítkem do pracovní plochy vyberete položku „přidat blok knihovny“ a pomocí filtru nebo prostým posuvem najděte příslušný funkční blok, kliknutím ho označte a zmáčkněte OK. Funkční bloky mají stejné nebo podobné označení jako bloky ve starší verzi (SoftPLC IDE), navíc jsou zde obsaženy další nové bloky. V případě, že se požadovaný blok nezobrazí, je pravděpodobné, že v projektu chybí reference na příslušnou knihovnu.

Kliknutím na funkční blok zobrazíte v okně vlastností vlastnosti označeného bloku. U jednotlivých vstupů, parametrů a výstupů můžete nastavit viditelnost (tedy jestli se budou graficky zobrazovat proměnné ve funkčním bloku) nebo napevno hodnotu parametru nebo vstupu.

Vstupní porty bloku spojte (kliknutím myší na výstupní port proměnné v žebříčku, podržením tlačítka a tažením spojnice) na vstupní port proměnné funkčního bloku. Obdobně spojíme výstupní porty proměnné funkčního bloku s proměnnou umístěnou v pravém žebříčku (proměnnou jsme umístili do pravého žebříčku).

Tímto jste vytvořili spustitelný program. Po zmáčknutí tlačítka „Zkompilovat sestavu“ je program zkompilován. V okně výsledků zkontrolujeme případné chyby při kompilaci programu a můžeme přistoupit k nahrání programu do regulátoru.