Dokumentace

SUB_DT_DT

Název funkce

SUB_DT_DT

Volání v ST

PROGRAM SUB_DT_DT_DEMO
VAR
DT1,DT2: DT;
TIME1: TIME;
END_VAR
TIME1:= SUB_DT_DT(IN1:=DT1, IN2:=DT2);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí rozdíl vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 DT Vstupní hodnota
IN2 DT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní signál

Příklad použití