Dokumentace

AND

Název funkce

AND

Volání v ST

PROGRAM AND_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
END_VAR
BOOL3:= BOOL1 AND BOOL2;
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí logický součin dvou nebo více vstupů.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_BIT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní signál

Příklad použití