Dokumentace

Mutex Lock

Název funkce

MUTEXLOCK

Funkce

Funkce MutexLock slouží k zamknutí zámku ve vztahu ke komunikacím (SSCP server, Modbus server, LCD, ...). Nemá žádný parametr a vrací vždy hodnotu false. Dá se použít k ochraně změn proměnných ve struktuře ve chvíli, kdy se s ní něco dělá v ST. Blok se uzavře mezi MutexLock a MutexUnlock. V kódu musí být stejný počet MutexLock a MutexUnlock. Uzamčení je aktivní jen v rámci jednoho cyklu, po jeho skončení se vždy odemyká.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> SINT Výstup