Dokumentace

Three Point Control - Feedback (T6)

Tříbodová regulace se zpětnou vazbou

Název bloku

T6_THREE_POINT_CONTROL_FEEDBACK

Volání v ST

PROGRAM TEST_T6 
VAR
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
TIME1,TIME2 :TIME;
BOOL1,BOOL2 :BOOL;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T6_THREE_POINT_CONTROL_FEEDBACK;
END_VAR
FB(IN := REAL1, FBK:= REAL2, TRUN:= TIME1, TOVER:= TIME2, DX:= REAL3, CLOSE=> BOOL1, OPEN=>BOOL2);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok převádí spojitý signál 0...100 % na impulsy otevírání a zavírání pro řízení tříbodové periferie, tedy pohonu klapky nebo ventilu. Pro přesné určení polohy pohonu používá zpětnovazební signál.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
DX REAL Necitlivost na vstupní signál (0...100 %) 1
FBK REAL Zpětnovazební signál (0...100 %) 0
IN REAL Vstupní signál (0...100 %) 0
TOVER TIME Doba přeběhu přes krajní pozice pro bezpečné otevření či zavření 1 s
TRUN TIME Doba přeběhu pohonu z jedné krajní polohy do druhé (z 0 na 100 % nebo zpět) 10 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
CLOSE BOOL Povel k zavírání
OPEN BOOL Povel k otevírání

Funkce

Tento blok je vhodný pro ventily, které mají spojitý snímač polohy s výstupem 0...10 V nebo odporovým - jeho signál je přiveden na vstup FBK a blok reguluje aktivací výstupů OPEN a CLOSE tak, aby FBK byl roven vstupu IN. Je to vlastně regulátor, který se snaží udržet hodnoty IN a FBK na stejné úrovni.

Příklad použití