Dokumentace

P-Controller - Cooling (B32)

P regulátor - Chlazení

Název bloku

B32_P_CONTROLLER

Volání v ST

PROGRAM B32_TEST
VAR
XIN,WIN,COOLING:REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B32_P_CONTROLLER;
END_VAR
FB(X:=XIN, W:=WIN, OUT=>COOLING);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok implementuje P regulátor (s parametry: pásmo proporcionality, offset, min/max hodnoty a možnosti nastavit hodnotu pro vypnutý regulátor).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
W REAL Žádaná hodnota (obvykle teplota). 0
X REAL Řízená hodnota (obvykle teplota) 0
CONTROLLERTYPE CONTROLLERTYPE Typ regulátoru (topení / chlazení) chlazení
ENABLED BOOL Povolení činnosti (FALSE vypne regulátor) True
XP REAL Pásmo proporcionality 30
OFF REAL Offset, přidávaný k žádané hodnotě W 0
MIN REAL Minimální hodnota výstupu OUT (obvykle 0) 0
MAX REAL Maximální hodnota výstupu OUT (obvykle 100) 100
DISVAL REAL Hodnota pro výstup OUT při vypnutí regulátoru (ENABLED=FALSE) 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní signál (obvykle ventil, otevření 0 až 100 %)

Funkce

Na vstupu regulátoru je odchylka E=(W+OFF)-X. Výstup regulátoru OUT je dán vztahem OUT=-Xp/100×E+MIN, kde XP je pásmo proporcionality. Tato hodnota je nakonec omezena mezemi MIN a MAX, viz obrázek. Parametr ENABLED umožňuje vypnout regulátor (ENABLED=FALSE, regulátor je vypnutý a OUT=DISVAL). V případě špatného nastavení, když Xp<0 se považuje Xp=0, viz obrázek níže vpravo. Když je MAX

Příklad použití

Jednoduchá P regulace s použitím analogového časového programu TPG s požadovanou hodnotou.