Dokumentace

Runtime pro Raspberry

Vložte do počítače SD kartu, která má alespoň 4 GB.

Pod tímto odkazem https://www.balena.io/etcher/ si stáhněte program pro vypálování image disku na SD kartu s názvem „balenaEtcher“, který si následně nainstalujte.

Free verze ke stažení:
Image pro Raspberry 3B+ Image pro Raspberry 4B


Po úspěšném nainstalování programu si spusťte program balenaEtcher a klikněte na tlačítko Flash from file a z průzkumníku Windows vyberte stažený soubor pro konkrétní Raspberry (3B+ nebo 4B). 

Soubor neextrahujte a kliknete na Select target. Vyberte SD kartu na kterou chce image nahrát a klikněte na Select

V posledním kroku pro klikněte na tlačítku Flash a vyčkejte než dojde k nakopírování image na Vaší SD kartu.
Po úspěšném nakopírování image na SD kartu bezpečně vyjměte SD kartu z vašeho počítače nebo notebooku a vložte SD kartu do příslušného Raspberry Pi (ujistěte se, že před vložením SD karty není Raspeberry Pi pod napájením). Po vložení SD karty do příslušného Raspberry Pi připojíme napájení a zařízení zapneme. 

Připojte Raspberry Pi ethernetovým kabelem do vašeho PC. Nastavte síťový rozsahu na 192.168.1.xx (kromě 192.168.1.10) a spusťte program Idekit Studio.

Proveďte detekci PLC přes UDP broadcast.

Pokud se Vám bude u PLC zobrazovat červený vykřičník, tak bude nutné na PLC nejnovější RunTime. Pokračujte přiřazením PLC do sestavy, pravým tlačítkem myši vyberte PLC Operation -> Upload RT