Dokumentace

Nastavení SSCP seriového routeru

Varianta propojení více PLC po sériové lince. Je to užitečné, když v budově je možnost použít pouze sériovou linku a ne Ethernet, např. u rekonstrukcí. V nastavení PLC, které má pracovat jako router z TCP na sériovou linku,  je nutné přes TCP spojení nastavit unikátní "SSCP adresu", "Povolit sériový router", "Port sériového routeru" a "Rychlost sériového routeru".

Sériový port nesmí být použit pro jiné účely, jako např. pro komunikaci s I/O moduly.

Konfiguraci nahrajeme do PLC, pravým tlačítkem myši klikneme na název PLC -> Operace s PLC -> Nastavení PLC -> Nahrát konfiguraci do PLC. Nahrání provedeme přes UDP broadcast a restartujeme PLC.

Nastavení SSCP sériového serveru

V nastavení PLC je nutné přes TCP spojení nastavit unikátní "SSCP adresu", "Povolit sériový server "Port sériového serveru" a "Rychlost sériového serveru". Každé PLC na sériové lince musí mít jedinečnou SSCP adresu.

Sériový port nesmí být použit pro jiné účely, jako např. pro komunikaci s I/O moduly.

Konfiguraci nahrajeme do PLC, pravým tlačítkem myši klikneme na název PLC -> Operace s PLC -> Nastavení PLC -> Nahrát konfiguraci do PLC. Nahrání provedeme přes UDP broadcast a restartujeme PLC.

Ladění PLC přes sériovou linku

V parametrech pro spojení s PLC ponecháme typ spojení TCP a na sériových serverech nastavíme IP adresu routeru a nastavenou SSCP adresu. V případě, že při ladění vyčítate chybné pakety, ujistěte se, že máte ukončenou sběrnici (BUS-END) u prvního a posledního PLC na sériové lince.

Schéma zapojení více PLC:

Tabulka nastavení parametrů více PLC. PLC jsou zapojena podle předchozího schématu.

parametr PLC1 - serial router PLC2 - serial server PLC3 - serial server
Parametry připojení
Server 192.168.1.11 192.168.1.11 192.168.1.11
Síťové nastavení
IP adresa 192.168.1.11 192.168.1.12 192.168.1.13
Parametry SSCP
SSCP adresa 1 2 3
Povolit sériový server False True True
Port sériového serveru nemusí být zvoleno COM3 (485) COM1 (485)
Rychlost sériového serveru nemusí být zvoleno 115200 115200
Povolit sériový router True False False
Port sériového routeru COM1 (485) nemusí být zvoleno nemusí být zvoleno
Rychlost sériového routeru 115200 nemusí být zvoleno nemusí být zvoleno