Dokumentace

Stav systému

Zobrazí se při ladění systému, do kterého se dostanete po nahrání projektu do PLC stiskem tlačítka v horním menu "Start Ladění".

Při spuštění ladění jste dotazováni, jaké PLC chcete ladit. To má význam v případě, že v síti (v Solution) je definováno více PLC. Při ladění máte možnost sledovat stav systému v záložce "Stav systému", která se otevře automaticky nebo si jí můžete otevřít v menu Zobrazit -> Stav Systému.

Stiskem tlačítka "Start ladění" se v případě jednoho PLC spustí ladění. V případě více PLC se otevře nabídka s nastavením, lze ladit všechny PLC nebo jen jedno vybrané.

Zobrazené informace o stavu systému - PLC

  • Uptime - Doba běhu programu.
  • Počet tasků - Počet všech nahraných tasků v PLC.
  • Stav vyhodnocování - Určuje, v jakém stavu nebo módu právě PLC běží.
  • Maska běžících tasků - Počet správně běžících tasků.
  • Maska selhaných tasků - Počet chybných tasků.
  • UTC čas - Čas, který je nastaven v PLC.

Paměť

Stav celkové a využité paměti v PLC. VMEX paměť - interní paměť pro virtuální stroj. RTCM paměť - použitá paměť pro komunikační účely (všechny kanály, vyrovnávací paměti, komunikační proměnné).

Kanály

Pro každý kanál zobrazí počet vyslaných, přijatých a chybných paketů a statistiku chybovosti. ep (endpoint) zobrazuje, jak dlouho trvá komunikace na daném kanále.

Služby

Idekit DB informuje o stavu komunikace s databází Idekit DB, pokud je tato komunikace nakonfigurována.

Proxy informuje o stavu komunikace s proxy serverem.

Task

Zobrazuje informaci o čase potřebném k vykonání celého tasku a počet - kolikrát task proběhl.