Dokumentace

EXP2

Název funkce

EXP2

Volání v ST

PROGRAM EXP2_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= EXP2(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu exponenciální funkce o základu 2, tj. 2^X, kde X je vstupní hodnota.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití