Dokumentace

ROR

Název funkce

ROR

Volání v ST

PROGRAM ROR_DEMO
VAR
WORD1,WORD2: WORD;
INT1: INT;
END_VAR
WORD2:= ROR(IN:=WORD1,N:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí rotaci vstupu doprava.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_BIT Vstupní hodnota
N ANY_INT Počet bitů o kolik se hodnota pootočí směrem doprava

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití