Dokumentace

SQRT

Název funkce

SQRT

Volání v ST

PROGRAM SQRT_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= SQRT(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu druhé odmocniny vstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití