Dokumentace

Knihovní prototypy

Od externí verze 2.4.0.x nejsou ve vytvořených knihovnách viditelné proměnné en a eno.

NAMESPACE Lib NAMESPACE Core NAMESPACE V1_0

TYPE
CoreIOPinSettings : STRUCT
Visible : BOOL;
END_STRUCT;

MultiIoReal : ARRAY[1..16] OF REAL;
MultiIoInt : ARRAY[1..16] OF INT;
MultiIoLint : ARRAY[1..16] OF LINT;
MultiIoBool : ARRAY[1..16] OF BOOL;
MultiIoBool8 : ARRAY[1..8] OF BOOL;

ShortIoBool : ARRAY[0..7] OF BOOL;
LargeIoBool : ARRAY[0..63] OF BOOL;

ControllerType : (Heating, Cooling);
Bit32 : SINT(1..32);
END_TYPE

VAR_GLOBAL
MultiIoCount : SINT := 16;

FIRST_IO_INDEX : INT := 1;
LAST_IO_INDEX : INT := 16;

EPSILON : REAL := 0.000001;
C_Pi : REAL := 3.141592;
C_E : REAL := 2.718281;
END_VAR

END_NAMESPACE END_NAMESPACE END_NAMESPACE

Datové typy

IO.COMMHANDLE - je datový typ, který používají funkce pro komunikaci po tcp, udp a seriové lince.