Dokumentace

RAND

 

Název funkce

RAND

Volání v ST

PROGRAM RAND_DEMO
VAR
LR1: LREAL;
END_VAR
LR1:= RAND();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu náhodného čísla v intervalu nula až jedna.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LREAL Výstupní hodnota

Příklad použití