Dokumentace

Nároky na uživatele

Z hlediska uživatele je možno chápat prostředí Idekit Studio dvěma způsoby:

1. Nástroj pro programování platforem na bázi Idekit Runtime s I/O moduly

Idekit Studio je v tomto případě využito k snadnému zprovoznění různých platforem na bázi Idekit Runtime. Tedy dá se s ním programovat funkce regulátorů (s využitím „simple mode“) Tzn. je možné připojit I/O moduly na fyzické sběrnici, vytvořit program ve FUPLA editoru a posléze ho nahrát do regulátoru. Ovládnutí programu ve smyslu výše popsaného vyžaduje pouze osvojit si někol ik formálních dovedností. Po přepnutí Idekit Studio do plného módu dále nabízí pokročilejším uživatelům široké možnosti při tvorbě složitějších realizací.

2. Nástroj širokých možností

V tomto smyslu umožňuje Idekit Studio po přepnutí do plného módu přiřadit regulátoru v podstatě jakoukoliv funkčnost. Uživatel ovládající ST si může v textu naprogramovat funkční logiku, která by se ve schématech obtížně realizovala. Může si napsat vlastní komunikační ovladače, komunikační mapy, realizovat programy, funkce atd.